Maskinpark

 

Flera av våra maskiner är anpassade för underjordsarbete, eftersom vi idag har vår största verksamhet under jord, men vi har även ett antal maskiner för arbete ovan jord.

Tillgängligheten på maskinparken är hög och den utgörs av lastbilar, lastmaskiner, väghyvlar, grävmaskiner, maskintrailers och kranbilar.

Vi arbetar aktivt med att integrera miljötänkandet i vår arbetsätt, vilket är anledningen till att maskinparken är både ny och miljöanpassad.